Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia \"BOS\"
Mariusz Łaszewski

OFERTA CENOWA

Agencja Ochrony \"BOS\" oferuje usługi w zakresie ochrony Państwa obiektów.

Mamy przyjemność zaproponować Państwu szeroką gamę pewnych i sprawdzonych systemów ochrony.

OCHRONA STAŁA (umundurowani i uzbrojeni agenci ochrony):
a) z bronią ostrą
-za 1 godzinę pracy 13,00 zł (Netto)
b) z bronią gazową
-za 1 godzinę pracy 11,00 zł (Netto)
c) bez broni
-za 1 godzinę pracy 7,40 zł (Netto)
d) ochrona osobista osób
-za 1 godzinę pracy 25,00 zł (Netto)
e) imprezy okolicznościowe
-za 1 godzinę pracy 13,00 zł (Netto)

USŁUGI MONITOROWANIA OBIEKTU (ceny netto)

Obsługiwane przez grupy patrolowo-interwencyjne na terenie powiatu Tucholskiego

 
ABONAMENT
MIESIĘCZNY
MONITOROWANIE
TELEFONICZNE
ABONAMENT
MIESIĘCZNY
MONITOROWANIE
GSM
OPŁATA ZA
DOJAZD PATROLU
INTERWENCYJNEGO
Mieszkanie w bloku
60,00 zł
100,00 zł
35,00 zł
Domki jednorodzinne,
Letniskowe
60,00 zł
100,00 zł
35,00 zł
Sklepy i biura małe
90,00 zł
120,00 zł
35,00 zł
Sklepy i biura średnie
150,00 zł
230,00 zł
35,00 zł
Sklepy i biura duże
250,00 zł
280,00 zł
35,00 zł
Magazyny i hurtownie,
Salony samochodowe
250,00 zł
280,00 zł
35,00 zł
Muzea, jubilerzy, kantory, Firmy
300,00 zł
330,00 zł
35,00 zł
Banki
500,00 zł
530,00 zł
35,00 zł

KONWOJE

Przy usługach świadczonych regularnie średnio jeden konwój dziennie we wszystkie dni powszednie na terenie gminy Cekcyn i powiatu Tucholskiego:

- cena usługi wynosi 800,00 zł w skali miesiąca

Konwojowanie kasjerów do banku (na terenie Powiatu Tucholskiego)

- cena usługi wynosi 1,50 zł. za kilometr

KONTROLE NOCNE

3 kontrole nocne - abonament miesięczny do uzgodnienia

SPRAWDZENIA WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTÓW

- cena usługi do uzgodnienia

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT.


 
Grupa patrolowo-interwencyjna pracuje 24 godziny na dobę, którzy czuwają nad bezpieczeństwem chronionych przez nas obiektów.
Z tytułu korzystania z naszego systemu monitorowania klienci otrzymują zniżki w ubezpieczeniach.
Zadania ochronne wykonywane są przez wysokiej klasy specjalistów posiadających nienaganne opinie (nie karani), przeszkolenie oraz doświadczenie i broń palną. Stosownie do potrzeb możemy dysponować wysokiej klasy sprzętem technicznym, wspomagających ochronę obiektów.
Zapewniamy wysoką kulturę pracy, solidność i niezawodność w działaniu oraz dyskrecję. Naszą przewodnią ideą jest satysfakcja naszych klientów, a w ślad za tym idzie jakość świadczonych przez nas usług, czyli profesjonalizm dla Państwa bezpieczeństwa.
Pracownicy nasi chroniący Państwa mienie są szkoleni w/g wewnętrznego systemu szkolenia oraz sprawdzeni pod względem niekaralności, a także dobrani według Państwa indywidualnych życzeń i potrzeb związanych z jak najskuteczniejszym wykonaniem powierzonych nam zadań.
Współpraca nasza z Państwem opiera się na częstych kontaktach osobistych oraz natychmiastowym reagowaniem na wszelkie sugestie dotyczące sprawnego funkcjonowania ochrony jak również uwag w stosunku do naszych pracowników
Szczegółowy kosztorys zostanie Państwu przedstawiony po odbyciu rozmowy wstępnej określającej sposób ochrony, wymiar godzinowy naszej usługi oraz wynegocjowaną stawkę godzinową.
Agencja nasza jest ubezpieczana z tytułu prowadzonej działalności w ramach ubezpieczenia OC.W ramach współpracy z naszą firmą można uzyskać do 40% zniszki w ubezpieczeniu.
Informujemy, że wszystkie nasze działania są prowadzone zgodnie z prawem oraz na podstawie Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!


Oferujemy: ochronę osób, obiektów, konwojowanie wartości pieniężnych i przesyłek, monitorowanie radiowe i telefoniczne,

doradztwo ochronne, wywiad gospodarczy.